Watch these programmes in our livestream

No upcoming programmes

 
toggle menu
The future of everyday living
EU2016 arts & design programme

The gift of cycling

Alderman Traffic and Transport Pieter Litjens opens CycleSpace Pavilion at FabCity.
Comment

‘This is a very nice bike’, Alderman Traffic and Transport Pieter Litjens had to admit. He was at the official opening of the CycleSpace pavilion at FabCity, which started of with a short race between Litjens and CycleSpace co-founder Lee Feldman on two new-generation electric bicycles – no clear winner. The Aldermen, who himself owns two bicycles, emphasised the many advantages of a cycle-centred city.

It provides exercise and oxygen and gives you the freedom to leave from and arrive at the location you choose. You keep control.

Litjens Cyclespace fietsLitjens is convinced Amsterdam is the place to bring cycling to a higher level. ‘You only have to look at all the knowledge and experience available here.’ He was very taken by the way CycleSpace is using technology to collect data on the impact of cycling on people’s body and mind. ‘It is clear that cycling is not only a means of transport, but it actually affects the way you feel in a positive way.’ The Canadian-born Feldman added high transport efficiency and health and social benefits to the list before Litjens came up with a warning. ‘What we are doing in Amsterdam now is not enough. The city is growing rapidly and the mobility demands cannot be accommodated by cars and public transport.’

Feldman praised Amsterdam for its ‘profound impact on the rest of the world’ giving it the ‘gift of cycling’. ‘We can make a second miracle happen here’, he predicted, referring to the Miracle of Amsterdam in 1345. ‘The rest of the world is in need of our solutions, technology, products and infrastructure. This also provides Amsterdam with great business opportunities.’ Litjens stated the city can look forward to a government investment of 250 billion euro until 2020, on cycling in Amsterdam. ‘This is necessary, because there are still parts of Amsterdam which need to be developed. Like top location Zuidas, where we want to build an underground road to accommodate cyclists.’ To stimulate businessmen and women into using bicycles, Litjens suggested the development of a rainproof and crease free suit – a challenge which will definitely be taken up by the bicycle innovators working at and visiting the pavilion.


Het tweede wonder van Amsterdam

‘Dit is een hele fijne fiets’, moest wethouder Verkeer en Vervoer Piet Litjens toegeven. Hij was bij de officiële opening van het CycleSpace paviljoen in FabCity. De opening begon met een korte – onbesliste – race tussen Litjens en mede-oprichter van Cycle Space Lee Feldman, op twee elektrische fietsen van de nieuwe generatie. De wethouder, die zelf twee fietsen bezit, benadrukte de vele voordelen van een fiets-gerichte stad. ‘Het levert je zuurstof en beweging op en de vrijheid om te vertrekken en aan te komen waar je wilt. Je houdt letterlijk het stuur in eigen hand.’

Litjens is ervan overtuigd dat Amsterdam de plek is om het fietsen naar een hoger plan te tillen. ‘Kijk alleen maar naar de kennis en ervaring die hier aanwezig is.’ Hij was erg onder de indruk van de manier waarop CycleSpace technologie inzit om niet alleen de fysieke, maar ook de mentale impact van fietsen op mensen te meten. ‘Het wordt duidelijk dat het niet alleen een transportmiddel is, maar ook echt een positieve invloed heeft op hoe je je voelt.’ De van oorsprong Canadese Feldman voegde aan het rijtje voordelen nog gezondheid en sociale factoren toe. Litjens had op zijn beurt ook een waarschuwing: ‘Wat we nu in Amsterdam doen, is niet genoeg. De stad groeit razendsnel en de mobiliteitsvraag kan niet worden opgelost met auto’s en openbaar vervoer.’

Feldman prees Amsterdam voor de ‘diepe impact op de rest van de wereld’ door de ‘gave van het fietsen’ te delen. ‘We kunnen hier het tweede wonder van Amsterdam laten gebeuren’, voorspelde hij, refererend aan het Wonder van Amsterdam in 1345. ‘De rest van de wereld heeft onze oplossingen, technologie, producten en infrastructuur nodig. Dat geeft Amsterdam ook ongekende economische kansen.’ Litjens wees nog op de 250 miljoen euro die de lokale en nationale overheid tot 2020 uittrekt om het fietsen in Amsterdam te bevorderen. ‘Het is nodig – er zijn nog steeds plekken in Amsterdam waar het fietsen ontwikkeld moet worden, zoals toplocatie de Zuidas, waar plannen zijn voor een ondergrondse weg.’ Om zakenmensen op de fiets te krijgen, suggereerde Litjens de ontwikkeling van een regenbestendig en kreukvrij pak – een uitdaging die zeker wordt opgepakt door de innovators in het paviljoen.