Watch these programmes in our livestream

No upcoming programmes

 
toggle menu
The future of everyday living
EU2016 arts & design programme
On Stage
Theatre

Odyssey

Admission € 13.00
29 June 2016 - 30 June 2016
Wed 29 June 2016
Het Stenen Hoofd
Comment

The theatrical performance Odyssey is the result of a unique collaboration of nine European drama academies. Odysseus journey from Troy to Ittaqua is told in nine scenes, addressing issues like identity and outlanders all along the way. The play is staged against the backdrop of the current European refugee problem. 
About 80 drama school students from nine countries participate. Each country plays a scene. The audience travels in groups of 30 from island to island. Director Theu Boermans visits all academies and assembles all scenes to create his own version of Homer's updated classic.

Wednesday 29 June – Thursday 30 June (various times; for an overview of all playing times click here)


De toneelvoorstelling Odyssee is het resultaat van een bijzondere samenwerking van negen Europese toneelacademies, het Platform Europese Theater Academies. Odyssee volgt in 9 scènes de tocht van Odysseus van Troje via eilanden, kusten en klippen naar Ittaqua. Onderweg komen kwesties als vreemdeling zijn en identiteit aan bod. De voorstelling wordt opgevoerd tegen de achtergrond van het actuele vluchtelingenvraagstuk.
 Aan het eerste Platform-project werken zo’n tachtig eerstejaars toneelacademiestudenten uit negen landen mee. Ieder land speelt een scène. Het publiek reist in groepjes van dertig van eiland naar eiland. Eindregisseur Theu Boermans bezoekt alle academies en monteert alle scènes tot zijn eigen interpretatie van Homerus’ geactualiseerde klassieker.

woensdag 29 juni – donderdag 30 juni (verschillende speeltijden; voor een volledig overzicht klik hier)

Admission € 13.00
29 June 2016 - 30 June 2016
Het Stenen Hoofd