Watch these programmes in our livestream

No upcoming programmes

 
toggle menu
The future of everyday living
EU2016 arts & design programme
On Stage

Festival Contact

7 Jan 2016 - 9 Jan 2016
Thu 7 Jan 2016
Theater de Meervaart
Comment

Do the arts change when the Netherlands change? You might find an answer to that question at Festival Contact. It is a new event, showing the changes in the cultural landscape through films, theater, stand-up comedy, music and dance, made by Dutch Makers from different cultural backgrounds. Most of the performances will be Dutch premieres. Of course, there will be plenty of opportunities to discuss - in talks and debates.

Buy your tickets here.

Some of the events are in English, some in Dutch.


Veranderen de kunsten mee als Nederland verandert? Wie antwoord op die vraag wil moet beide oren en ogen de kost geven op Festival Contact, een nieuw festival dat de veranderingen in het culturele landschap toont met films, theater, stand up comedy, muziek en dans van Nederlandse makers met uiteenlopende culturele achtergronden. Uiteraard is er ook ruimte voor discussies en debatten.

Cultuur is een verzamelplek. Een plek waar verschillende achtergronden en opvattingen samenkomen, kunnen botsen en naar elkaar toe kunnen groeien. Een plek die schuurt en waar begrip gekweekt kan worden, waar plek is voor een pluriformiteit aan meningen zonder dat die bij voorbaat veroordeeld worden. Een plek die altijd in beweging is en aanzet tot nadenken. Kortom, cultuur is in beweging, net als de samenleving waar de cultuur onderdeel van uitmaakt. Het bindt mensen en scherpt aan om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die soms lastig zijn te bespreken. Kunst maakt het leven rijker en leert  anders waarnemen en denken. Ook kan het mensen aanzetten tot anders handelen. Vandaar initiatief tot Festival Contact.

Drie dagen lang zijn er verschillende voorstellingen in de Meervaart, in combinatie met film, voor- en nagesprekken en andere discussies.  Wat Festival Contact bijzonder maakt is dat het merendeel van de voorstellingen Nederlandse premières zijn.

  • We gaan met het festival in op de volgende thema’s:
  • Being bicultural
  • Beeldvorming
  • Nieuwe wereld/eerste generatie
  • Seksuele diversiteit

Uitgangspunt is dat de voorstellingen in het programma gemaakt zijn door een maker met een migrantenachtergrond en over de (beleving) van de positie van de migrant in een ‘nieuwe’ samenleving gaan. Daarbij wordt met name gezocht naar egodocumenten, ofwel voorstellingen waarin de makers op een of andere manier hun eigen achtergrond betrekken. Het festival presenteert echter niet alleen solovoorstellingen en monologen. Misschien is de term persoonlijke verhalen in deze beter.

Stand-up comedy kan staan naast een intieme persoonlijke voorstelling, een snelle muzikale komedie wordt gespeeld naast een dans of bewegingsstuk. Het gaat steeds om voorstellingen met zeggingskracht, die de toeschouwer betrekken, maatschappelijke processen blootleggen, de vinger op de zere plek leggen en het aan het publiek overlaten om daar een standpunt over in te nemen.

Koop hier je kaarten.

Een aantal van de evenementen zijn Engelstalig, een aantal zijn Nederlandstalig.