On Stage

An elaborate and ongoing programme of theme based performances, projects and exhibitions will be accessible for a wide audience on stages throughout the city and beyond.┬áThe artists involved will show their views on contemporary and future Europe, in words, images, plays, dance and music. In May and June the programme will reach its climax – Amsterdam will buzz with creative energy, while in the rest of the country several associated cultural activities will take place.

Een uitgebreid programma van thematische voorstellingen, projecten en tentoonstellingen op podia door de hele stad en erbuiten, voor een groot publiek. De betrokken kunstenaars reflecteren elk op hun eigen manier op hedendaags en toekomstig Europa – in woorden, beelden, spel, dans en muziek. Het programma komt in de maanden mei en juni tot een hoogtepunt – Amsterdam zal dan gevuld zijn met creatieve energie, terwijl ook in de rest van het land gerelateerde culturele activiteiten plaatsvinden.

View all On Stage programmes