On-Campus

© maartenessenburg.nl

© maartenessenburg.nl

FabCity contains almost fifty pavilions, divided into eight areas. Here students, professionals, researchers and artists demonstrate, develop and test solutions for our future cities, including alternative forms of energy, new ways of transportation, different possibilities for treating water, local food supplies and re-using waste.

There is also a number of performing arts and installations from innovative creators. Their vision of the future will take shape in theatre, dance, film and music performances.

Visit FabCity between 11 April and 26 June for innovation, inspiration and collaboration.

FabCity bestaat uit bijna vijftig paviljoens, verdeeld in acht thema’s. Studenten, professionals, onderzoekers, kunstenaars en instellingen leven en werken elf weken lang op FabCity. Zij tonen, ontwikkelen en testen oplossingen voor onze toekomstige steden, zoals alternatieve vormen van energie, nieuwe manieren van transport, verschillende mogelijkheden om water te zuiveren, lokale voedselvoorziening en het hergebruiken van afval.

In FabCity zijn ook voorstellingen en installaties van innovatieve makers te zien. Hun visie op de toekomst wordt vormgegeven in theater, dans, film en muziek. 

Voor innovatie, inspiratie en samenwerking kan je FabCity bezoeken tussen 11 april en 26 juni.