Brussels

In Brussels, Europe by People will present a selection of Dutch artists, theatre makers, dansers, designers, and programme makers, who all show a great sense of active social involvement in their work. They share their views on the future of Europe in performances, projects and exhibitions. What role does art have in defining the European identity? How can artists help us understand Europe better? How does the generation of young makers handle social issues like migration, privacy, sustainability, urban development, social innovation and international conflicts? Most of the programmes will be accessible to the audience, and the ones that aren’t will be made visible on alternative platforms, both off and online.

Europe by People presenteert in Brussel een selectie van Nederlandse kunstenaars, theatermakers, dansers, ontwerpers en programmamakers die in hun werk blijk geven van een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Soms letterlijk, soms minder letterlijk, geven zij in voorstellingen, projecten, tentoonstellingen hun visie op de toekomst van Europa. Op welke wijze speelt kunst een rol bij de Europese identiteit? Hoe laten kunstenaars ons Europa beter begrijpen? Hoe gaat de generatie jonge makers om met maatschappelijke vraagstukken als migratie, privacy, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, sociale innovatie maar ook met internationale conflicten? Europe by People Brussel, toont een breed scala aan programma’s. Verreweg de meesten hiervan zijn voor het publiek toegankelijk met uitzondering van enkele expositie en installaties in diverse EU gebouwen. Deze worden wel op andere wijze op publieke plaatsen zichtbaar gemaakt zowel on- als offline.

View all programmes on the Brussels Campus