Vision

We believe art has the power to create a society that is more confident, beautiful and economically strong – whether it’s design, architecture, fine arts, fashion, theatre, music, dance, film, poetry or literature. And the power of our nation lies in the ability to think innovatively, be creative, work together and connect. This power truly manifests itself in our interaction with other countries and that is why co-operation and co-creation will be at the core of our Cultural Programme and we will focus on engaging the public and on breaking barriers between disciplines. We will, wherever and whenever possible, connect with other cities within The Netherlands as well as Europe.
We focus on the new generation of artists, designers and makers – the people that are actually creating a new Europe in the next few decennia. We’ve asked them to come up with answers to urgent issues and solutions to problems arisen from substantial changes.

Wij geloven dat kunst het vermogen heeft de samenleving zelfbewuster, mooier, en economisch sterker te maken. Of het nu gaat om design, architectuur, beeldende kunst, mode, theater, muziek, dans, film, poëzie of literatuur. De kracht van Nederland ligt in het vermogen innovatief en creatief te zijn, samen te werken en te verbinden, en te ondernemen. Een kracht die pas echt tot uitdrukking komt in het contact en de interactie met andere landen. In het culturele programma staat dan ook samenwerken en co-creëren centraal, leggen we de focus op actief betrekken op het actief betrekken van het publiek en op discipline-overstijgende praktijken. Ook leggen we waar mogelijk zo veel mogelijk verbindingen met andere steden, zowel binnen Nederland als Europa.
We richten ons op de jonge generatie kunstenaars, ontwerpers en makers – mensen die de komende decennia vorm geven aan een nieuw Europa. We vragen hen na te denken over antwoorden op urgente vraagstukken en oplossingen voor problemen die zijn ontstaan uit ingrijpende ontwikkelingen.