Watch these programmes in our livestream

No upcoming programmes

 
toggle menu
The future of everyday living
EU2016 arts & design programme

Team Europe by People

Meet the people responsible for establishing Europe by People. They create the Wall, are involved with the On Stage Programme, work on and in the FabCity Campus and produce the cultural events in Brussels. Together they give their best in making a six month lasting, very special cultural Programme, which will bridge the gap between politics and citizens, and will provide solutions for contemporary European issues.

Dit zijn ze: de mensen die bijdragen aan de totstandkoming van Europe by People, zowel voor als achter de schermen. Ze maken de Wall, zorgen voor het On Stage programma, werken aan de FabCity campus of de culturele evenementen in Brussel. Allemaal zetten ze zich vol in voor een half jaar lang bijzondere, culturele events, die een brug slaan tussen politiek en burger en oplossingen zoeken voor hedendaagse Europese problemen.